Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5835
Nog even geduld - Enbro

Het grote nieuws voor het verlof was ongetwijfeld de deal van de federale regering met Engie inzake de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar, maar nu al wordt rekening gehouden met een bijkomende verlenging tegen 2036 van een nieuwe en bijkomende verlenging van tien jaar; waarom niet?

 

Transparantie


De Belgische staat zal samen met Engie in een SPV – een speciale project vennootschap – stappen om de uitbating van de beide kernreactoren te bestieren en het kernafval te beheren. Het grote voordeel van dergelijke constructie is dat ze in principe zeer transparant is en de Premier belooft alvast bijkomende nota’s (meer dan 100 pagina’s) om één en ander te verduidelijken. Dat zal wel moeten om de werking en het bestuur glashelder naar de buitenwereld te communiceren en het is te hopen dat de vroegere geheimhouding die telkens gepaard ging met Pax Electrica zal begraven worden en dat de Groene Minister ten minste één wens zal kunnen waar maken: namelijk een transparante communicatie over de gemaakte afspraken.

 

41 miljard euro


Bij herhaling heeft de huidige Groene Minister gezegd in de media dat de totale factuur voor het beheer (berging) van het huidige kernafval oploopt tot 41 miljard euro. We zullen dus glashelder kunnen vaststellen hoeveel van die 41 miljard euro zal opgenomen worden in de overeenkomst met Engie.

De redenering is dat de totale kost wel 41 miljard euro bedraagt, alle kosten opgeteld vanaf de berging tot het einde van de nucleaire besmetting en dat die kosten, geactualiseerd naar vandaag een goede 13-14 miljard bedragen, het bedrag dat vandaag voorzien is als Voorziening bij de nucleaire producenten. Over de evolutie van die bergingskosten (bv. kosteninflatie van onderhoud) en over de actualisatievoet die gebruikt is om de huidige kost te berekenen (van 41 naar 13 miljard euro) is weinig bekend. Nog minder is er bekend over de samenhang van de interestopbrengsten (omgekeerd van 13 naar 41 miljard euro) met de evolutie van de kasuitgaven. Indien die samenhang niet 100ù dezelfde is, wat zeer twijfelachtig is, dan zijn de wekhypothesen kaduuk.

 

Het is mijn voorspelling dat de Groene Minister vele miljarden onder haar lat zal doorgaan. De vaststelling dat vandaag niet eens bepaald is of het kernafval bovengronds dan wel ondergronds op 100 of 400 meter diepte zal geborgen worden, laat toe dat er nog met vele hypotheses en miljarden zal kunnen geschoven en gegoocheld worden tot de dag dat in perkament zal geschreven worden hoeveel de vervuiler zal moeten betalen voor het beheer van zijn vervuiling en wie daarvoor de operationele verantwoordelijkheid zal dragen. Het zou mij niet verwonderen mocht Engie zowel haar vervuilingskost als operationele verantwoordelijkheid afschuiven op de Overheid met een flukse, maar veel te kleine som geld.

 

In Duitsland werd al ervaren dat een slordige berging ondergronds een contaminatie van grondwater veroorzaakte en de ophaling naar de bovengrond van het kernafval noodzaakte met een factuur van ongeveer 4 miljard euro tot gevolg. Alleen voor de ophaling naar de bovengrond.

 

Trouwens in Duitsland heeft de energiesector de volledige kost voor het beheer van het kernafval, na onderhandelingen, doorgestort aan de Duitse overheid maar daarmee haar volledige verantwoordelijkheid ontloopt voor de berging en het beheer van het kernafval. Ongetwijfeld heeft deze Duitse praktijk bijgedragen aan de inzichten en de eisen van Engie. In Duitsland betaalden de kernenergie producenten ongeveer 23.3 miljard euro[1] en hun productie was ongeveer 3.3x de productie van de Belgische kernenergieproducenten. Dat alles leidt tot een Belgische afkoopsom van grosso modo 23.3/3.3 = 7.1 miljard euro.

 

Het worden boeiende tijden en zij die denken dat er al veel transparantie is, vergissen zich. The proof of the pudding is in the eating, en dat wordt verwacht, zeggen de politici, tegen eind 2022. Nog even geduld. De Groene afgang wordt totaal.

 

Wat goed is voor 2 kernreactoren is ook goed voor 7 reactoren?


Vandaag verantwoordt de premier de verlenging van de levensduur van 2 kernreactoren, de jongste reactoren, maar het is wel Doel 1 en 2 en Tihange 1 die recent grondig werden opgeknapt. Niet één journalist stelt de vraag of diezelfde argumenten pro verlenging ook niet geleden voor de andere kernreactoren. Het kan alleen maar de energiebevoorrading ten goede komen en de combinatie van hernieuwbare energie met kernenergie een stimulans geven, om de CO2 doelstellingen te halen.

In Duitsland heeft de Minister van Financiën de idee gelanceerd om te verbieden dat gas wordt aangewend voor de productie van stroom. De geplande sluiting van kernreactoren zou er worden uitgesteld met enkele maanden. Ook hier rijpen de inzichten.[1] World Nuclear News: Proposal for financing German nuclear phase-out, 28 April 2016. Volgens KENFO (Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung) gaat het over 24.1 mrd euro. Terloops, want buiten het bestek van deze nota : de ontmantelingskosten wordt in Duitsland door de kernenergieproducenten geraamd op 1.2 miljard euro per centrale.