Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5835
UGent/Energyville.Uantwerpen verantwoorden kernuitstap via studie - Enbro

 

Guido Camps gaat in zijn nieuwe blog kritisch in op de studies van Ugent en Energyville. Lees verder om zijn bevindingen te ontdekken.

 

Een review van de studie van UGent leidt tot volgende twee belangrijke opmerkingen:

 
 

a) De studie spreekt nergens over de prijsevolutie van de OTC-contracten in geval van kernuitstap. Zij vertegenwoordigen nochtans een zeer belangrijk deel van het verhandelde volume. In een studie van de NBB van 26 april 2011, pag 15/51, werd de ontvangst bevestigd van een Excelbestand afkomstig van de CREG waarin opgave wordt gedaan van klanten met een totaal verbruik van 28.8 TWh waarvan de gemiddelde prijs 22.7% lager lag dan de gangbare forward prijzen. Dit wijst op het belang van de grootte van de toegestane kortingen alsook op het belang van de omvang van de kortingen.

Deze kortingen, zo betoogde de kernexploitant, waren kortingen die slechts mogelijk waren door de goedkopere kernenergie. Deze kortingen zullen dus verdwijnen bij de kernuitstap en de bedrijven zullen de kosten van hun elektriciteit drastisch zien toenemen, met een opstoot van greenflation tot gevolg (collectieve verarming).

b) De studie bestudeert de prijsevolutie bij een kernuitstap in een ‘day ahead’ markt en plaatst die markt binnen een Centraal-West-Europees kader, en gaat er dus vanuit dat die markt één unieke prijs oplevert voor de ganse zone.

Dit is meestal het geval, maar lang niet altijd. Deze prijsconvergentie is zeker niet gewaarborgd en in situatie met congestie op de interconnectoren onbestaande.

De UGent studie gaat hieraan voorbij en behandelt niet de periodes van prijsdivergentie.

Een review van de studie van Energyville en vooral haar update in 2020 leidt tot volgende opmerkingen:

 
 

a) De studie is zonder meer gebiased omdat aannames worden gemaakt die voordelig zijn voor een (te) lage kost van gasexploitatie en hernieuwbare energie. De update vermeldt:

– “Existing support mechanisms (subsidies, green certificates, Capacity Remuneration Mechanism,…) are not taken into account”: bestaande subsidies niet mee in rekening brengen die nog wel moeten betaald worden tot lang na de kernuitstap is geen juiste vergelijking met de kernenergie kosten. Voor alle duidelijkheid, de huidige subsidies bedragen jaarlijks: 0.7 mia€ (off shore) + 1.1 (on shore + zonnepanelen) + .25mia€ CRM gedurende 16 jaren.

– Voor de gasprijs wordt slechts 6.1€/Gj of dus ongeveer 22€/MWh in rekening gebracht: deze prijzen waren gangbaar op het moment van de studie maar zijn nu totaal out of range en niet direct terug haalbaar.

– Ook wordt een CO2 prijs/ton in rekening gebracht van 40€ in 2025, wat slechts de helft is van de huidige prijs.

Met dergelijke aannames is het natuurlijk evident om te besluiten dat de kernuitstap niet veel duurder is.

b) deze studie vermeldt een invoer van slechts 10% wat een grote afwijking is van de door Elia geraamde invoerbehoeften.

Studie UAntwerpen

 
 

Wat ook de kritiek op deze studie mag zijn, zij legt zeer terecht de vinger op de stijgende systeemkosten die volgens deze studie zouden toenemen met (slechts) 30%. Decentrale productie met duizenden windmolens en miljoenen zonnepanelen vereist nu eenmaal veel meer leidingen, kabels, transformatoren …

We noteren dat een studie van het Federaal Planbureau zelfs een toename tot 2040 van 80mia€ voorspelt voor systeemkosten (“Fuel fort he Future”).