Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5831
ROADMAP TO NET ZERO - Enbro

Onder deze titel heeft de groep Elia [1]recentelijk een studie uitgebracht die de weg naar 2050 uitstippelt om geen CO2 meer in de atmosfeer te brengen. Het is een adembenemende oplijsting van concrete ideeën om te komen tot een CO2-vrije economie, ideeën met verreikende gevolgen.

 

Wat zijn de concrete stappen?

 Een eerste belangrijke stap is een noodzakelijke verdrievoudiging van het tempo van de uitrol van hernieuwbare energie, in vergelijking met het tempo van de jongste vijf jaar. Daarnaast wordt ook aangegeven dat een verdrievoudiging van het tempo van de renovatie van de woningen noodzakelijk is. Nog beter zou een verviervoudiging zijn, maar dat lijkt onhaalbaar. Het maatschappelijk draagvlak wordt in dat geval in twijfel getrokken. Om dit tempo te kunnen opdrijven zouden de huidige vergunningen- en uitvoeringstermijnen gehalveerd moeten worden.

 

Interconnecties met andere landen


 Omdat België sowieso niet voldoende hernieuwbare energie heeft (wind, zon, biomassa, Hydro) om haar elektrische behoeften te dekken, zullen interconnecties met andere landen gebouwd moeten worden, vooral met landen die een overschot aan hernieuwbare energie hebben zoals Noorwegen en UK. Noteer dat deze twee landen met het grootste overschot aan hernieuwbare energie geen lid zijn van de EU27.

De vraag naar elektriciteit in 2050 voor de EU27 wordt volgens dezelfde studie geraamd op niet minder dan 9.000 TWh/jaar, (ter vergelijking: het huidige verbruik in België bedraagt ongeveer 90 TWh/jaar, welgeteld 1%!) een groei van 70% ten opzichte van het huidige verbruik. Die groei is vooral te wijten aan de veronderstelde sterke toename van elektrificatie van het vervoer (bv. elektrische wagens) en verwarming (bv. elektrische warmtepompen). Rekening houdend met een jaarlijkse opbrengst van 35.000 MWh/jaar per windmolen zou dit leiden tot de noodzakelijke bouw en exploitatie van niet minder dan 145.000 windmolens, voornamelijk te bouwen door de Noren en de Schotten omdat zij de langste kustlijnen en de hoogste windsnelheden combineren.

Terloops: ook voor zonne-energie rekent men op 2.500 TWh per jaar aan 300 Watt piek per paneel. Reken zelf maar uit hoeveel honderden miljoenen zonnepanelen er nog moeten worden geplaatst, onderhouden en vervangen elke 20 à 30 jaar.

 

De ideale energiemix


 Voor de opvang van de onvermijdelijke intermittentie van de hernieuwbare energie wordt gerekend op een goede energiemix met overwegend windenergie en zonne-energie die mekaar grotendeels kunnen compenseren, veel wind in de winter en veel zon in de zomer. De resterende noodzakelijke opvulling van het aanbod zou moeten komen van Hydro centrales, maar ook van batterijen van elektrische voertuigen en beheer van warmtepompen.


Thermische centrales


Om toch zeker te zijn van aanbod van elektriciteit in Dunkelflaute periodes worden 250 tot 400 GW aan thermische centrales voorzien in 2050, aangedreven door waterstof en/of e-fuels[2]; dat zou verhoudingsgewijs 7 tot 12 GW aan thermische centrales in België inhouden. Gezien de technologie voor deze centrales nog niet op punt staat is dit voorwaar een grote gok in de projectie.


Groene moleculen


Naast deze behoefte aan elektriciteit is er ook nog behoefte aan energie, een behoefte waaraan niet voldaan wordt door de elektrificatie van andere energiebehoeften. Hiervoor rekent men op de groene moleculen die geïmporteerdzullen worden uit landen als Chili, Midden-Oosten en Afrikaanse landen als Namibië, wat al geleid heeft tot het verwijt van de opstart van een eco-kolonialisme. Zullen de andere continenten zoals China en Amerika de EU laten betijen? Ook van de opstart van een wereldmarkt voor groene moleculen wordt gedroomd.


Wat met kerncentrales?


In de studie van Elia wordt angstvallig vermeden om de opportuniteit van de bestaande kerncentrales in België te incorporeren. Het ligt nochtans voor de hand dat de 7 kerncentrales in België een mooi alternatief zouden betekenen om de bouw van 1.275 windmolens overbodig te maken! In gans de studie wordt niet eenmaal gesproken over euro’s.[1] Elia groep omvat de Belgische hoogspanningsnetbeheerder alsook de Duitse hoogspanningsnetbeheerder 50 Herz.

[2] Elektrofuels of e-fuels zijn een opkomende klasse van koolstof neutrale vervangingsbrandstoffen die worden gemaakt door elektrische energie uit hernieuwbare bronnen op te slaan in chemische verbindingen van vloeibare of gasvormige brandstoffen; Ze zijn bijvoorbeeld een alternatief voor biobrandstof of waterstof in de luchtvaart. Porsche is een promotor van e-fuels.