Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5831
Te hoge elektriciteitsprijzen - Enbro

Het is een open deur intrappen om te zeggen dat elektriciteitsprijzen vandaag te hoog zijn. We kunnen er niet aan denken hoe hoog de gasprijzen[1] zouden doorschieten indien de kernenergie vandaag vervangen zou worden door een nog veel hogere vraag naar gasenergie. De prijspiek zou niet te overzien zijn. De gasprijzen noteren vandaag ruim in de 80€/MWh en de futures houden die trend aan tot zeker eind juni van volgend jaar[2], met andere woorden een meer dan verviervoudiging van de historische prijzen.

 

 

China aan de basis van hoge energieprijzen

 

Terloops, de hoge gasprijs is niet te wijden aan Russische maneuvers, niet aan het onderhoud van Noorse gasinfrastructuur of aan de niet-volledige opvulling van de voorraden, dat zijn de gebruikelijke terugkerende akkefietjes, maar wel aan de toegenomen vraag vanuit China, de fabriek van de wereld, waar een inhaalbeweging voor het Westen gaande is om de achtergebleven vraag naar allerlei goederen in te vullen; fabrieken liggen er stil omdat er niet voldoende elektriciteit is.

 

 

Koolstoftaks

 

Maar hoe kunnen we de elektriciteitsprijs reduceren? Even de spotlights op de CO2-uitstootbelasting of de koolstoftaks. De reden waarom een koolstoftaks wordt ingevoerd is om de aanwending van fossiele brandstoffen te ontmoedigen door de fossiele brandstoffen duurder, veel duurder te maken. De onderliggende redenering is dat wanneer de prijs hoog is de vraag en de CO2-uitstoot zal dalen. Kortom, de wet van vraag en aanbod laten spelen. Welnu, wanneer de gasprijs meer dan verviervoudigt[3] dan kan redelijkerwijze worden aangenomen dat de fossiele brandstof – gas, maar ook steenkool is ondertussen veel duurder geworden – niet meer de extra koolstofbelasting nodig heeft om haar gebruik te reduceren en zou het logisch zijn de koolstoftaks – weze het tijdelijk – tot nul te herleiden zolang de gasprijs een bepaald niveau overschrijdt.

 

De huidige CO2-prijs van 60€/ton en meer veroorzaakt allicht een prijsverhoging van de elektriciteit met ongeveer 15-25€/MWh.[4]

 

 

Tijdelijke herleiding van BTW-tarief

 

Een gelijkaardige – tijdelijke – herleiding van het BTW-tarief is best denkbaar. Door de meer dan verviervoudiging van de gasprijs zal de belastbare basis waarop de BTW berekend wordt, evenredig toenemen en is een reductie van 21% naar 6% een bijna budgetneutrale oefening en zeker geen budgettaire aderlating voor de overheid. Een te verwachten toename van de energiefactuur op jaarbasis van meer dan € 2.000 zal menig huishoudelijk verbruiker in financiële problemen brengen en zal de leveranciers opzadelen met vele onbetaalde facturen.

 

 

 

Heffingen

 

Politici richten hun peilen op de transformatie van heffingen naar accijnzen, waardoor de financiering van de hernieuwbare energie alle transparantie zou verliezen, maar dat is wellicht de bedoeling. Nochtans schuilen achter het overgrote deel van de heffingen de steun aan de groene stroomcertificaten individuele overeenkomsten, hetzij voor de subsidiering van windmolens, hetzij voor warmtekrachtkoppelinginstallaties, hetzij voor zonnepanelen of zonnewarmteprojecten. De financiering van deze individuele contracten verdrinkt alsdan in een algemene accijnzenpot waarbij het rechtstreekse verband tussen al de individuele projecten en hun subsidie verkoren gaat. Een vestzak-broekzak-operatie zonder enige toegevoegde waarde.

 

 

Een visionaire energiepolitiek?

 

Sommigen schrijven dat we nu eindelijk een visionaire energiepolitiek hebben, ver verwijderd van de politiek van voorgaande ministers. De huidige visie is haast doctrinair en kan enorme economische schade aanrichten. Maar visie is er voorzeker.

[1] Gasprijzen liggen normaliter aan de basis van de groothandels elektriciteitsprijzen : de marginale kost van de marginale centrale die nodig is om vraag en aanbod in evenwicht te brengen bepaalt de groothandelsprijs.

[2] Voor de eerstvolgende zes maanden noteren de gasprijzen tussen de 85€/MWh en 88€/MWh versus historische prijzen van 15€/MWh tot 20€/MWh

[3] Een niveau waarvan zelfs de EU protagonisten niet had durven te dromen

[4] Noteer dat door de het (hoge) gedeelte van kernenergie in de Belgische energiemix de CO2 kost in de praktijk slechts gedeeltelijk doorgerekend wordt.