Notice: is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663
Monthly Marketview september 2021 - Enbro

MAANDELIJKSE EVALUATIE VAN DE PRIJSEVOLUTIE

Evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen

elektriciteit

 

In september zijn de elektriciteit prijzen spectaculair gestegen, vooral door de forse prijsstijgingen in de gasmarkt. Men ziet dat de energiemarkten de laatste dagen niet rationeel handelen. De markt reageert op het minste slechte nieuws en men gaat vooral uit van het slechtste scenario waar men een ijskoude winter heeft en geen extra gas uit Noorwegen en Rusland. Dit zorgt voor spectaculaire hoge gasprijzen en zowel de korte termijn als lange termijn elektriciteit prijzen staan hierdoor ook hoog.

De CO2 prijzen hebben op 28/9 een nieuw recordniveau gehaald van 65,75 €/ton, daarna zijn ze wel wat teruggezakt. De CO2 prijzen stijgen vandaag vooral doordat er meer vraag is naar emissierechten doordat er meer elektriciteit wordt gemaakt met kolen. Door de hoge gasprijzen wordt het economisch meer rendabel om de kolencentrales zelfs terug op te starten. Dit zorgt voor een hoger vraag naar kolen in Europa en de kolenprijs heeft zijn hoogste niveau in 13 jaar bereikt. De CO2 emissierechten zijn in september op 61,69 €/ton geëindigd of een stijging van 1,6% vergeleken met eind augustus.

Door hoge gasprijzen is de call 22 op 130,35 €/MWh geëindigd een stijging van 52,74% t.o.v. eind augustus. In absolute waarde is er 45 €/MWh bijgekomen.

Zelfs de lange termijnprijzen voor 23 en 24 stegen sterk mee. Dit komt vooral doordat er veel vraag is naar lange termijncontracten omdat de mensen paniekeren en vandaag willen vast leggen om zekerheid in te bouwen. De call 23 staat op 70,70 €/MWh of een stijging van 16,71% en de call 24 eindigt september op 70,70 €/MWh of een stijging van 11,7%. De spread tussen Call 22 en call 23&24 is dus enkel groter geworden wat normaal is gezien de huidige hoge elektriciteit prijzen vooral het gevolg zijn van de hoge gasprijzen en dat men verwacht dat deze op termijn terug zullen zakken.

De variabele prijzen hebben in september gemiddeld een recordniveau van 136.21 €/MWh bereikt vooral door de hoge gas-, kolen- en CO2 emissieprijzen maar ook doordat het rendement van de zon en windenergie de afgelopen weken een stuk lager is geweest dan normaal. De windproductie ligt in het algemeen in 2021 een stuk lager dan normaal.

 

ELEKTRICITEIT VAST

Gezien de vaste prijzen niet de normale tendens van vraag en aanbod volgen mogen we in de toekomst een daling verwachten. De vaste elektriciteit prijzen zullen echter hoog blijven zolang de gas en CO2 emissieprijzen hoog staan.

Het is pas als deze dalen dat we de prijzen zullen zien zaken. Zonder goed nieuws wat betreft toekomstige gas bevoorrading en de lager dan normale stock niveaus van gas in Europa zullen de gasprijzen niet snel zakken. Dus de verwachting is dat de cal prijzen mogelijk hoog zullen blijven tot in de lente van 22.

ELEKTRICITEIT VARIABEL

Op dit ogenblik is in België het aanbod groter dan de vraag en exporteren we bijvoorbeeld veel elektriciteit naar de UK. Dit komt vooral doordat de kerncentrales goed werken. De prijzen staan vooral hoog door de hoge gasprijzen en gebrek aan wind.

De variabele prijzen zullen mogelijk hoog blijven tot in de lente. Daarna zullen ze zakken als de spanning en onzekerheid over de winter voorbij zijn. Op korte termijn zien we wel weer prijzen onder de 100€/MWh omdat er de volgende dagen meer wind is voorspelt. Dit gaat de volgende weken zo blijven dat men bij periodes met veel wind lagere dagprijzen zal zien. Als je ziet dat de future prijzen voor Q1 22 en de maand prijzen voor november en december boven de 200€/MWh noteren dan denken we dat je variabel beter af bent vooral als de windproductie op niveau is.

gas

Zoals reeds aangehaald bij de elektriciteit zijn de gasprijzen enorm gestegen in september gedreven door niet rationale handelingen in de markt. Als men bijvoorbeeld naar de markt kijkt van de afgelopen week dat ziet men weinig verandering in de vraag en aanbodsituatie. Voor begin oktober wordt er zelfs veel wind verwacht waardoor de dag gasprijzen zelfs zouden moeten dalen maar dit gebeurt niet. Daarnaast reageert de gasmarkt wel op het minste slechte nieuws en stuwt dit de prijzen nog sterker omhoog. Het is wel kouder aan het worden, maar nog niet dat het extreem laag is. Dit is misschien de grootste geruststelling dat de handelaren uitgaan van een worst case en dat hierdoor de prijzen vandaag hoog staan, maar indien de situatie beter wordt of minder erg is dan verwacht de prijzen zullen dalen. De gasvoorraden in Europa staan rond de 75% wat wel lager dan het 10-jarige gemiddelde van 85% en dit zorgt vooral voor deze onzekerheid over de bevoorrading als het een strenge winter zou worden. Komt daarbij dat de LNG-prijzen in Azië hoog blijven door de grotere vraag omdat ze daar ook genoeg voorraden willen aanleggen voor de winter. Rusland maakt ook wat misbruik van de situatie door minder gas onze richting te sturen en zo te trachten beter levervoorwaarden te kunnen krijgen voor het gebruik van de Nord Stream 2 pijpleiding met Duitsland. Deze nieuwe pijpleiding is klaar maar wacht nog op een leververgunning van Duitsland om het gas onze richting uit te sturen. Doordat om ecologische reden in West-Europa steeds minder gas wordt geproduceerd worden we in onze regio steeds meer afhankelijk van leveringen uit Rusland en LNG die onze richting moet uitkomen en dus de prijzen beïnvloeden.

De call prijs voor 22 is op 57,49 €/MWh geëindigd of een stijging van 71,5%. In absolute waarde is er 23,97 €/MWh bij gekomen. De spread met de Call 23& 24 blijft groter maar deze zijn toch ook sterk gestegen naar 31,78 €/MWh voor de call 23 of een stijging van 36%. De Call 24 is op 24,28 €/MWh geëindigd of een stijging van 25,5%. Dit komt vooral ook doordat er meer vraag is om contracten af te sluiten van klanten die zekerheid willen inbouwen.

De variabele prijs is op een recordniveau van 62,52€/MWh geëindigd. Vergeleken met vorig jaar is de prijs maal 5,6 gegaan.

AARDGAS VAST

Voor de vaste contracten termijn is de verwachting ook erg onzeker. De huidige prijzen zijn allang losgekoppeld van vraag en aanbod, dus op termijn dient er zich een prijscorrectie aan. Het is alleen moeilijk te voorspellen wanneer deze zal gebeuren. Positief nieuws zoals bijvoorbeeld de ingebruikname van Nord Stream 2 met daarmee gepaard gaand goede extra gasflows kan hiervoor zorgen. Zolang stevig positief nieuws uitblijft zullen de gasprijzen hoog blijven staan.

AARDGAS VARIABEL

 

Voor de korte termijn verwachten we een blijvende volatiliteit met hoge prijzen en vooral een directe reactie op slecht nieuws. Normaal zouden de variabele gasprijzen begin oktober moeten dalen omdat er meer windenergie wordt verwacht en hierdoor minder vraag zal zijn naar elektriciteit uit gascentrales. Jammer genoeg verwachten we niet veel soelaas omdat de markt hier vandaag geen rekening mee lijkt te houden.

Henk Van Acker
Senior Key Account Manager

Contacteer ENBRO

Hallo, aangename kennismaking! Vul hieronder uw gegevens in voor een antwoord op uw vragen en wij contacteren u voor een verkennend (digitaal) gesprek.

Contactformulier

+32 (0)9 394 394 0

BELGIË: Kortrijksesteenweg 387 - 8530 Harelbeke

info@enbro.be