Notice: is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663
Oudere kerncentrales of nieuwe gascentrales - Enbro

Oud is niet noodzakelijk versleten en gevaarlijk

 

Hoeveel ondernemingen mogen zich verheugen over de bezorgdheid van de regering over de ouderdom van hun installaties? Juist, één sector is in die zalige toestand beland: de energiesector.

In een recent optreden in Terzake van de federale Minister van Energie werd gesteld dat de kerncentrales moeten sluiten omdat ze te oud zijn! Hoeveel ondernemingen zouden niet operationeel zijn met oudere installaties? Gewoon omdat ze nog goed functioneren. De kerncentrales van de energiesector zouden te oud zijn. Het is juist dat een kerncentrale alleen kan functioneren indien ze veilig is maar om daarover te waken hebben we het FANC: het federaal agentschap voor de nucleaire controle. Zij hebben de expertise in huis om uitspraken te doen over de veiligheid van de kerncentrales; Zo was er onlangs – enkele maanden terug – een artikel van de CEO van het FANC in De Tijd waarin hij zei dat de strengste regels inzake veiligheid van kerncentrales worden opgelegd en toegepast! Wat is dan het probleem?

Bovendien werden in kerncentrale Doel 1 en 2 nog grondige renovatiewerken uitgevoerd, voor een totaal van 1.3 miljard euro, waardoor die centrales in optimale operationele conditie vertoeven.

In Amerika werd de levensduur van meerdere kerncentrales verlengd tot 60 jaar. Juist over de Belgisch-Nederlandse grens werd de levensduur van de kerncentrale te Borssele eveneens verlengd tot 60 jaar.

En wat is de expertise van onze politici om uitspraken te doen over de veiligheid van de kerncentrale? En beroepen sommige politici zich niet op de expertise van de Provinciale Omgevingscommissie wanneer die positief adviseert voor de vergunning van een gascentrale? De politieke primauteit speelt dus blijkbaar alleen wanneer dat in het kraam past.

 

 

Verpakt afval of afval in de atmosfeer?

 

In een interview met onze federale Energieminister in De Tijd kon ik lezen dat de afvalberg van het nucleair afval niet minder dan zeven olympische zwembaden groot is. Dat is dus zeer wel verpakt en opgeslagen, zonder verder gevaar voor klimaat en omgeving. Het is best controleerbaar.

Hetzelfde kan niet gezegd worden over het CO2-afval dat vrij en onbeperkt in de atmosfeer kan gedumpt worden en precies daarom een wereldwijd vraagstuk van klimaatbeheersing heeft doen ontstaan. Erger nog, in de huidige plannen om CO2-uitstoot aan banden te leggen wordt sterk ingezet op de CO2-opslag, ondergronds of in rotsen. Niets en ook niets waarborgt de altijd durende opslag en bij drukveranderingen in de atmosfeer is het vrijkomen van dat opgeslagen CO2 haast niet te voorkomen. Ook de opslag in de 3 miljard aantal bomen die voorzien is in de Green Deal biedt geen zekerheid over de duurzaamheid van de opslag.

Wat is er dan te verkiezen? Een opslag die beperkt is in ruimte en perfect controleerbaar of een opslag die onbeperkt in ruimte en atmosfeer aanwezig is en ook niet of uiterst moeizaam beheersbaar? Het is een no brainer.

 

 

Hoe kunnen gesloten fabrieken wachtend op afbraak een politieke triomf betekenen?

 

Toppolitici van Groen beschouwen de sluiting van de kerncentrales als een grote politieke triomf. Ze halen aan dat windmolens niet meer zullen moeten stilgelegd worden omdat de kerncentrales draaien en niet zo flexibel kunnen stilgelegd worden. Maar wat is het probleem? Noch kerncentrales noch windmolens stoten CO2 uit en wanneer windmolens – uitzonderlijk – worden stilgelegd om overbelasting van het net te voorkomen, wordt de gemiste marge vergoed voor de duur van de gedwongen stillegging. Die vergoeding kan ook bestaan in de verlenging van de subsidieperiode, helaas wordt dat niet door de pers vermeld.

 

 

Volharden in de boosheid

 

De opberging van de CO2 uitstoot kost ongeveer 120-140€/ton, maar men zou ook kunnen kiezen om de uitgestoten CO2 niet te bergen of te compenseren en gewoon de boete te betalen van 100€/ton niet ingeleverd CO2 emissierecht. De bijkomende uitstoot wordt alleszins geraamd in de miljoenen ton CO2, tussen 6 en 8 miljoen ton zodat de bijkomende kost snel is gemaakt, alleen dus voor de dumping van het afval in de atmosfeer: 6.000.000 of 8.000.000 x 100 = 600 tot 800 miljoen euro, jaarlijks weerkerende bijkomende kost, minimaal.

Naast deze directe kosten toeslag, is er een bijkomende kost voor de verhoging van de groothandelsprijzen en voor de bijkomende groene stroomcertificaten die nodig zullen zijn om de bijkomende windenergie – off shore – te bekostigen. U vult zelf maar aan.

Ook paarse waterstof is dan niet meer mogelijk, wegens sluiting van de kerncentrales; nochtans een zeer voordelige oplossing voor CO2-reductie.

 

 

We hebben de gascentrales maar ‘eventjes’ nodig

 

Stel dat dit uitgangspunt juist zou zijn en de gascentrales maar een zeer beperkt aantal jaren operationeel zouden zijn, dan moeten die nieuwe gascentrales op een zeer beperkte tijd afgeschreven worden wat aanleiding zal geven tot een zéér hoge kost.

En waarom die ‘eventjes’ niet kan overbrugd worden door de bestaande en afgeschreven kerncentrales eventjes langer te laten draaien wordt nergens uitgelegd.

Bovendien dient opgemerkt dat de energiemix na de gascentrales en kerncentrales nergens beschreven wordt en dus een toekomstdroom is.

 

 

Energieprijzen gaan door het dak

 

Dat is de leuze dezer dagen. De gasprijzen zijn ontploft omdat er meer vraag en betaalbereidheid is gevonden in Azië. Zou het? Ik twijfel.

Maar wat wel duidelijk is geworden voor sommigen dat de sluiting van de kerncentrales niet alleen de gas voor verwarmingsdoeleinden de verwarming duurder zal maken maar ook de elektriciteit op zich om de simpele reden dat de gascentrales meer en meer zullen ingeschakeld worden om het evenwicht te vormen tussen vraag en aanbod en bijgevolg ook meer en meer de prijsbepalende factor zullen worden. Aan deze economische wetmatigheid valt niet te ontkomen. Kom dus binnen enkele jaren niet zeggen: we hebben het niet geweten. Of zullen we pas ontwaken bij de verkiezingen van 2024?

 

 

Nucleair blokkeert de uitbouw van renewables

 

Niets is minder waar, iedere speler is gediend van stabiele energieprijzen en een stabiel marktgegeven. Nucleair kan die stabiele base load leveren. Ook PV levert de particuliere afnemer of ondernemer een duidelijke LCoE gedurende 30 jaar. Veel nucleair + veel PV, geruster kan een verbruiker niet zijn.

Ook voor de overheid is een baseload aan stabiele prijs veel interessanter dan schommelende prijzen . Die is namelijk ook stabiel taxeerbaar zonder dat de markt nog eens voor extra stijgingen zorgt.