Notice: is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5535
Monthly Marketview juni 2021 - Enbro

MAANDELIJKSE EVALUATIE VAN DE PRIJSEVOLUTIE

Evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen

elektriciteit

 

De energieprijzen blijven verder stijgen en we zien prijsniveaus die ons doen terugdenken aan de 2de helft van 2018 toen de prijzen in België heel hoog waren door de problemen met de kerncentrales. Vandaag is er echter geen bevoorradingsprobleem in België en worden de prijzen omhoog gestuwd door hogere CO2 emissierechten, heel hoge brandstofprijzen waaronder gas en onderhoudswerken in verschillende landen die zorgen voor een beperktere beschikbaarheid. 

De CO2 emissierechten eindigden in juni op 56,26 €/ton, dit is het hoogste niveau in 6 weken en een stijging van 9% t.o.v. eind mei. De laatste dagen stijgen de prijzen door hoge gasprijzen en geruchten die verspreid worden over de nieuwe toekomstige politiek betreffende de CO2 emissierechten.

Hierdoor is de vaste prijs voor Call 22 met meer dan 15% gestegen. Deze is geëindigd op 69,67 €/MWh of een stijging van meer dan 9 €/MWh. Dit zijn prijzen die we niet meer gezien hebben sinds de herfst van 2018 toen er problemen waren met de kerncentrales. Doordat de bevoorrading in België goed is liggen de prijzen een stuk lager dan in onze buurlanden. De Call 22 in Frankrijk staat 73,65 €/MWh en in Duitsland op 72,20 €/MWh. Op langere termijn zijn de prijsstijgingen minder groot omdat men ervan uitgaat dat de gasprijzen tegen dan lager zullen staan en er geen problemen meer zullen zijn met de Franse kerncentrales. Call 23 staat op 60,65 €/MWh een stijging van 8% en call 24 aan 57,14 of een stijging van 6%. Men verwacht vooral hoge prijzen tot de lente van volgend jaar. De kwartaal prijs voor Q3 21 staat aan bijna 82€/MWh en die van Q4 21 en Q1 22 rond de 90 €/MWh.

Door de hoge CO2 emissierechten, beschikbaarheidsproblemen van de kerncentrales in Frankrijk en de hoge gasprijzen is de variabele prijs voor juni gemiddeld op 74,44€/MWh geëindigd. Dit is driemaal duurder dan vorig jaar in juni en het hoogste niveau sinds november 2018 toen meer dan de helft van de Belgische kerncentrales uit lagen.

 

ELEKTRICITEIT VAST

De prijzen zullen op korte termijn niet sterk dalen. De gasprijs zal de volgende weken hoog blijven en veel zal afhangen van de beslissingen betreffende de CO2 emissierechten die de Europese commissie normaal op 14/7 zal bekend maken. Gezien er nu veel speculatie is houden de traders al rekening met strengere normen en stuwen zij vandaag al de prijzen hoger. Enkel als de commissie mogelijk maatregelen oplegt die niet verwacht zijn zou de prijs kunnen dalen en wat soelaas brengen op de hoge energieprijzen. Op korte termijn voor de aankondiging van Europa zullen de prijzen dus zeker nog wat stijgen. Grote bedrijven die veel CO2 emissierechten nodig hebben verwachten nog hogere prijzen, dit kan men zien aan de opties voor eind dit jaar die vastgelegd zijn waar ze zich ingedekt hebben aan prijzen tussen de 75-100 €/ton.

Door krapte op de markt zullen de gas en kolen prijzen de volgende weken hoog blijven en indien de gasprijzen verder stijgen dan zal dat ook een stijgend effect hebben op de elektriciteit.

ELEKTRICITEIT VARIABEL

De vraag naar elektriciteit blijft vrij hoog dit gepaard gaande met hogere brandstofprijzen zorgen voor hoge variabele prijzen maar met enorme volatiliteit. Indien er veel wind en zon beschikbaar is staan de prijzen zeer laag, maar op andere momenten gaan ze vlot boven een uurprijs van 70€/MWh. Op piekmomenten zit men dan zelfs boven de 100 €/MWh. Zolang de gasprijs hoog blijft, de CO2 emissierechten op dit hoge niveau blijven en we geen langdurige winderige periodes hebben zullen de variabele prijzen hoog blijven. Toch is een variabele strategie met de huidige hoge call prijzen interessanter.

gas

Net zoals de elektriciteitsprijzen zijn de gasprijzen spectaculair gestegen. Dit komt door een sterke stijging van de vraag terwijl er aan de aanbodzijde wat problemen zijn. Tot mei was er veel meer vraag naar gas door lagere temperaturen dan de afgelopen jaren en hierdoor hebben we heel lage voorraden. De gasvoorraden staan op dezelfde niveaus, op dit moment, als in 2018 en men heeft pas in mei kunnen beginnen injecteren. Door het lage aanbod en dure prijzen wordt er ook minder geïnjecteerd dan normaal. Daarnaast is er veel vraag naar gas voor opwekking van elektriciteit door onbeschikbaarheid van onder andere de  kerncentrales in Frankrijk en switch kolen naar gascentrales door de hoge CO2 emissierechten. Vanuit Noorwegen was er minder aanvoer in juni door onderhoudswerkzaamheden. Aanvoer lng is afhankelijk van prijsniveaus in Azië en Amerika,  daar staan de prijzen hoger en hierdoor is er nu minder lng in Europa.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de call 22 op 24,47 €/MWh is geëindigd of een stijging van 22% t.o.v. eind mei. De spread op lange termijn is groot de call 23 staat aan 19,70 €/MWh of een stijging van 10% en de call 24 staat aan 17,51 €/MWh en die is maar met 3,4% gestegen. Het grote verschil tussen 22 en 24 is te verklaren doordat men verwacht dat op langere termijn het aanbod meer in lijn gaat liggen met de vraag.

De variabele prijzen in juni zijn nog met 14% gestegen t.o.v. van vorige maand en zijn geëindigd op gemiddeld 28,62 €/MWh. Dit is bijna 6 maal zo duur als vorig jaar toen de stocks al goed gevuld zaten en het aanbod van gas zeer hoog was.

AARDGAS VAST

De problemen aan de aanbodzijde zorgen er ook voor dat de vaste prijzen sterk gestegen zijn en hoog zullen blijven de volgende weken. Als de reserves wat gevuld gaan zijn en de beschikbaarheid uit Noorwegen en Rusland goed is kunnen de vaste prijzen mogelijk wat zakken. Door de lage voorraden en problemen aan de aanbodszijde is de verwachting dat de prijzen hoog zullen blijven tot zeker de lente van volgend jaar. Dit is duidelijk zichtbaar in de kwartaalprijzen die tot dan rond de 34 €/MWh staan.

AARDGAS VARIABEL

 

In juli zou het onderhoud in Noorwegen gedaan moeten zijn, maar er beginnen grote onderhoudswerken in Rusland. De Russen hebben voor juli geen extra capaciteit besteld in Ukraine dus dit betekent dat het aanbod in juli lager zal zijn dan normaal. Men verwacht pas een effect van de  nieuwe Nord stream II verbinding tussen Rusland en Duitsland vanaf 22. Omdat de voorraden toch moeten aangevuld worden, wordt al een premie betaald op Europese LNG t.o.v. de day ahead prijs dit komt omdat de prijzen in Azië hoog staan maar men toch aanvoer wil om de stocks te vullen.

Als gevolg zullen de variabele gasprijzen zeker in juli hoog blijven. Mogelijk zakken ze wat in augustus als het aanbod beter is.

Henk Van Acker
Senior Key Account Manager

Contacteer ENBRO

Hallo, aangename kennismaking! Vul hieronder uw gegevens in voor een antwoord op uw vragen en wij contacteren u voor een verkennend (digitaal) gesprek.

Contactformulier

+32 (0)9 394 394 0

BELGIË: Kortrijksesteenweg 387 - 8530 Harelbeke

info@enbro.be