Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5831

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2807

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/ab-testing.php on line 1353

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/ab-testing.php on line 1353
Insights by Guido Camps – Het Elia rapport - Enbro

Elia heeft afgelopen week haar tweejarig rapport gepubliceerd inzake de energiebevoorrading voor de periode 2022-2032. Dit rapport is zonder meer het meest gezaghebbende rapport in de energiesector dat handelt over energiebevoorrading, prijsevolutie, markt design en aanverwante onderwerpen. Elia heeft rechtstreeks toegang tot alle daarvoor nodige bronnen en heeft een uitgelezen en uitgebreide schare van ingenieurs. Nochtans moet ook dit rapport met de nodige kritische zin gelezen worden; de pers faalde geheel of gedeeltelijk. 

 

Moedwillige of onwetende misleiding? (De Standaard)

 

De Standaard kopte een zogezegd citaat uit vermeld rapport onder de titel: “Gascentrales subsidiëren drukt de stroomprijs” en het artikel vervolgt: “Uit recent cijferwerk van het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia blijkt dat de kosten van de steunregeling – officieel het capaciteitsremuneratiemechanisme of CRM – gecompenseerd worden door een daling van de groothandelsprijzen voor de Belgische consumenten. Het levert zelfs een voordeel op van 100 tot 300 miljoen euro voor alle Belgische elektriciteitsverbruikers samen, stelt de topman van Elia, Chris Peeters. De verklaring: door de bijkomende capaciteit is er veel minder kans op piekprijzen”.

Dit citaat schreeuwt alvast om verduidelijking. De zogezegde besparing betreft een vergelijking van een marktsituatie waarbij de kerncentrales gesloten worden en geen bijkomende nieuwe en gesubsidieerde gascentrales gebouwd worden versus een marktsituatie waarbij de kerncentrales gesloten worden en wel nieuwe gascentrales worden ingezet. Het is met andere woorden de vergelijking tussen een worst case scenario en een scenario waarbij er toch subsidies gegeven worden voor de bouw van nieuwe gascentrales. Hieruit volgt dat de huidige elektriciteitsfactuur voor de burger zal stijgen omdat de nieuwe gesubsidieerde gascentrales duurder zullen zijn dan de huidige kerncentrales, in tegenstelling tot wat de titel doet uitschijnen.

Van theorie naar praktijk (De Tijd)

 

 Minder tendentieus maar toch wel heel optimistisch kopt De tijd: “Elektrische wagens kunnen mee kernuitstap opvangen”.

Deze bewering valt uiteen in twee delen: een eerste deel argumenteert dat de gebruikers van elektrische voertuigen (EV) hun batterij moeten opladen na de piekperiode, zeg maar tijdens de nacht wanneer de elektriciteitsprijzen minimaal zijn (in de buurt van 20-30 €/MWh). Dit is evident, in zoverre dat men er rekening mee houdt dat dit elektriciteitsverbruik een toename betekent ten opzichte van de huidige verbruiken en dus niet een overeenkomstige toename van het verbruik mee zal kunnen afdekken.

De nogal optimistische kijk bestaat erin dat men gelooft dat – mits de juiste prijssignalen – de EV gebruiker zijn batterij zal ontladen en injecteren in het net en later terug zal opladen. Wat betekent dit in de praktijk? Momenteel bedraagt de elektriciteitsprijs voor injectie vanuit zonnepanelen naar het net ongeveer 3 tot maximaal 4 eurocent per kWh in Vlaanderen (in Wallonië en Brussel is het injectietarief gelijk aan het afnametarief). Laten we, eveneens zeer optimistisch, veronderstellen dat de EV gebruiker een batterij van 100 kWh kan ontladen aan een piekprijs van 10 eurocent per kWh dan brengt die ontlading of injectie in het net dus 100 x 10 = 1.000 eurocent of 10 euro op. Die lege batterij moet daarna terug opgeladen worden, en we blijven alles zo optimistisch mogelijk veronderstellen aan een oplaadtarief van 20 eurocent per kWh wat dus leidt tot een stroomkost van 2 euro. Maar het addertje onder het gras is dat de afname of oplaadbeurt gepaard gaat met de betaling van nettarieven, heffingen allerhande en BTW van 21%. (de terugdraaiende teller is afgeschaft). De brutomarge van 8 euro wordt weggevaagd of wordt zeer waarschijnlijk zelfs negatief.

De operationele veronderstellingen dat de meeste of alle EV gebruikers een slimme laadpaal ter beschikking zullen hebben, kosteloos kunnen gebruiken, en dat de bijkomende slijtage van de batterij ook door de EV gebruiker zal gedragen worden wordt even over het hoofd gezien. Andere impliciete aannames zijn dat contracten met vaste prijzen op de schop gaan (thans ongeveer 55% van alle contracten en dat afrekeningen bij de jaarlijkse facturatie overzichtelijk en controleerbaar worden opgemaakt)

Zou het kunnen dat de EV gebruiker de kernuitstap mee oplost? Ik twijfel.

Vragen over uw energiecontract?

Zit u met vragen over het energielandschap of over uw energiecontract? Contacteer een van onze experten.