– Een bijdrage van onze energie-expert Dhr. Guido Camps – 

Vorig jaar in november woonde ik het congres van de WaterstofNet cluster bij in Dordrecht. Het werd een openbaring. Waterstof heeft een toekomst als energiedrager onder meer in de transportsector van zware vervoermiddelen zoals vrachtwagens, bussen, vuilniswagens maar ook in de scheepvaart en luchtvaart.

Ik leerde er bijvoorbeeld dat de totale ‘lifetime’ kost van een autobus op waterstof dubbel zoveel kost als een bus op diesel. In een niet competitieve omgeving voor de gebruiker van de bus, bijvoorbeeld een openbaar bestuur, vormt dit kostennadeel geen hinderpaal voor de bus op waterstof. De niet competitieve omgeving geeft namelijk voorrang aan een propere omgeving, blijkt uit de aanbestedingen die reeds plaats vinden. Want propere lucht heeft ook een waarde. Ook vuilniswagens op waterstof zien een mooie toekomst tegemoet.

Nederland wenst van waterstof haar grootste export product te maken en Duitsland kondigde onlangs nog aan 9 miljard euro vrij te maken voor de ontwikkeling van waterstof toepassingen.

Maar belangrijker voor dit opiniestukje was de studie “Green Hydrogen for a European Green Deal; A 2×40 GW initiative” die ik toegezonden kreeg in maart dit jaar. In deze studie van professor dr. Ad van wijk en Jorgo Chatzimarkakis wordt onder de aanname van heel wat noodzakelijke hypotheses (de studie gaat over de toekomstige ontwikkeling van groene waterstof tot 2030), de noodzakelijke investeringen voor elektrolyse geraamd op 25-30 miljard euro. Rekening houdend met de noodzakelijke bijkomende investeringen in zon, wind op zee en land, wordt de totale investeringsinspanning geraamd op 100 tot 300 miljard euro. Nog interessanter aan deze studie is dat de vermeden CO2 uitstoot ten gevolge van deze investeringen geraamd wordt op 90 miljoen ton CO2/jaar. Dit ligt zeer dicht in de buurt van de jaarlijkse CO2 uitstoot van België (100 miljoen ton CO2/jaar).

We weten dat de Belgische uitstoot ongeveer 3% bedraagt van de EU uitstoot en de EU uitstoot ongeveer 9% vertegenwoordigt van de wereldwijde uitstoot. Dan levert een eenvoudige doorrekening – uiteraard in de veronderstelling dat deze waterstof ontwikkeling representatief is voor de gehele CO2 vrije ontwikkeling – om tot een Belgische, EU en wereldwijde vrije CO2 economie te komen op dat een investeringsinspanning vereist is van respectievelijk 111-333 miljard euro; 3.700-11.100 miljard euro en 41.111-123.333 miljard euro.

De Nobelprijs Economie 2019 winnaars (A. Banerjee & E.Duflo, Hoe economie de wereld kan redden, op pag 254-255) schrijven dat 50% van de wereldwijde uitstoot veroorzaakt wordt door 10% van de bevolking, (waaronder we zelf ook België rekenen), dan is een uitgaven inspanning voor deze 10% van de wereldbevolking dan ook 50% van de hiervoor geciteerde bedragen onder toepassing van ‘de vervuiler betaalt’ , in de bijkomende veronderstelling dat de resterende 50% door de andere 90% van de wereldbevolking zal betaald worden.

Waterstof lijkt dan wel de ideale oplossing voor een geslaagde energietransitie, het vraagt momenteel dus wel nog een heel grote financiële inspanning. De ruime toepassing als energiedrager is dus voorlopig nog toekomstmuziek.

Gelukkig hebben we natuurlijk wel nog altijd andere groene energiemogelijkheden, zoals zonnepanelen. Daar kan Enbro partner Earth u zeker in adviseren.

Uiteraard blijven we alle energie evoluties verder voor u opvolgen en houden we u op de hoogte.

Contacteer ENBRO

Vul hieronder uw gegevens in en wij contacteren u voor meer info.

Contactformulier

BELGIË: Kortrijksesteenweg 387 - 8530 Harelbeke